Kocioł

Z Elvenar Wiki PL'
Przejdź do nawigacji

Kocioł

Kocioł to kolejna funkcja Akademii magii, ale połączona jest także na swój sposób z Turniejami! Znajduje się w Akademii magii, gdzie można zbierać Składniki, warzyć Mikstury i zdobywać potężne bonusy z pomocą wielkiej Czarodziejki! Razem będziecie warzyć potężne Mikstury dla produkcji miasta.

Wprowadzenie

Każdego sobotniego ranka Czarodziejka przechadza się po lesie otaczającym miasto, by zebrać świeże składniki do warzenia magicznych Mikstur! Wraca nazajutrz rano, w niedzielę, żeby posortować i przygotować te świeżo zebrane składniki do uwarzenia Mikstury!

Wymagania

Aby uzyskać dostęp do Kotła, trzeba najpierw odblokować jego technologię w Rozdziale 5. Po odblokowaniu zakładka „Kocioł” pojawi się w oknie Akademii magii!

Cauldron Tab.png


Przedmioty kotła

Do prawidłowego uwarzenia Mikstury pod uwagę należy wziąć kilka aspektów:

 • Składniki – Te są przeznaczone tylko do Kotła. Istnieje dwanaście różnych składników, spośród których osiem można kupić za Wiedźmowe punkty, a cztery za Diamenty. To, które Składniki są dostępne za Diamenty czy za Punkty, zmienia się każdego tygodnia. Każdy Składnik wiąże się z innym efektem, a po zakupieniu za Wiedźmowe punkty jego cena wzrośnie. Jednakże przy kupowaniu Składników za Diamenty cena zawsze pozostaje taka sama.
 • Cauldron WitchPoints.png Wiedźmowe punkty – Używane do kupowania Składników i ulepszania Efektów mikstur (faza nauki). Co niedzielę otrzymujesz pewną ilość Punktów w zależności od postępu w Badaniach, a wszystkie niewykorzystane Punkty przepadną w sobotę.
 • Cauldron Goblets.png Puchary trofeum – Używane do wypijania Mikstury i aktywowania jej efektów. Każdego tygodnia otrzymasz co najmniej 1 Puchar trofeum, a jeśli bierzesz udział w turniejach, otrzymasz dodatkowo do 4 Pucharów na turniej.
 • Cauldron Diploma.png Dyplomy badań – Otrzymywane po zbadaniu wszystkich technologii w danym Rozdziale. Im więcej Dyplomów, tym wyższa liczba potencjalnych Efektów. Zatem im dalej jesteś w grze, tym potężniejsze Mikstury możesz dostać!
 • Spell Fragment.png Fragmenty zaklęć – Dzięki nim możesz zwiększyć szansę na trafienie Efektu krytycznego, czyli wzmocnienie aktywowanego Efektu.

Fazy kotła

Kocioł podzielony jest na trzy różne fazy:

 • Przygotowania – Czas, w którym Czarodziejka zbiera Składniki (od godziny 00:00 w sobotę do 00:00 w niedzielę, Kocioł jest wtedy nieaktywny).
 • Warzenie – Faza, w której wybiera się zebrane Składniki do uwarzenia Mikstury (dostępna od 00:00 w niedzielę do 00:00 w sobotę).
 • Nauka – Faza, w której można ulepszać efekty swoich przyszłych Mikstur (dostępna zaraz po uwarzeniu Mikstury, między 00:00 w niedzielę a 00:00 w sobotę).

Przygotowania

To moment, kiedy nic szczególnego się nie dzieje: Czarodziejka zbiera Składniki na Miksturę, więc Kocioł jest niedostępny. Zobaczysz wiadomość od Czarodziejki, by wrócić później! W lewym górnym rogu wyświetlany będzie czas pozostały do powrotu Czarodziejki ze Składnikami.

Cauldron Off.png


Warzenie

To chwila, na którą wszyscy czekają – czas na uwarzenie swojej własnej potężnej Mikstury! Kliknij „Dodaj składniki”, by zacząć!

Cauldron Tab.png


Klikając przycisk „Dodaj składniki”, zobaczysz główne okno fazy Warzenia i to tutaj możesz wybrać Składniki, których chcesz użyć do uwarzenia swojej Mikstury.

Cauldron Brew Explain.png
 1. Liczba Wiedźmowych punktów w oparciu o postęp w badaniach.
 2. Liczba Pucharów trofeum, z których możesz wypić Miksturę i aktywować jej efekt.
 3. Dostępne Składniki do warzenia Mikstury.
 4. Prognoza potencjalnych efektów Mikstury (dodanie jakiegokolwiek składnika może zmienić efekty i szansę na ich uzyskanie). Kostka reprezentuje procentową szansę na uzyskanie danego efektu, zielona strzałka jego moc, a klepsydra czas trwania.
 5. Tutaj możesz dodać Fragmenty zaklęć, aby zwiększyć szansę na krytyczny efekt. Naciśnij przycisk + lub -, żeby dodać lub odjąć 1000 Fragmentów zaklęć (jeśli chcesz, możesz ręcznie wpisać ilość Fragmentów zaklęć, ale ta liczba zostanie automatycznie poprawiona na kolejną mniejszą liczbę podzielną przez 1000).
 6. Tutaj możesz użyć Diamentów zamiast Fragmentów zaklęć do zwiększenia szansy na krytyczny efekt (możesz dodać lub odjąć tylko 25 Diamentów naraz).
 7. Przycisk warzenia – kiedy uważasz, że dodano już wszystkie pożądane Składniki, kliknij go, aby uwarzyć Miksturę (tutaj zobaczysz też całkowity koszt Mikstury, Składniki zostaną pobrane jedynie po potwierdzeniu wyboru).
 8. Kocioł i jego zawartość (tutaj zobaczysz ostatnio dodany Składnik).
 9. Tutaj usuniesz ostatnio dodany Składnik.
 10. Tutaj usuniesz wszystkie dodane Składniki.
 11. Podgląd aktualnej szansy na sukces pod względem Składników dodanych do Kotła.
 12. Podgląd aktualnej szansy na efekt krytyczny, uwzględniając zarówno Fragmenty zaklęć jak i Diamenty.


Uwarz miksturę

W fazie warzenia możesz stworzyć potężne Mikstury przy użyciu różnych Składników! Możesz połączyć do 25 Składników, by uwarzyć Miksturę. Możesz mieszać ze sobą jakiekolwiek Składniki, i te za Diamenty, i za Wiedźmowe punkty. Możesz także użyć tego samego Składnika kilka razy celem uzyskania jak najlepszego Efektu mikstury! Twoja Mikstura może mieć różne efekty, zależnie od wybranych Składników oraz kolejności ich dodawania!

Fragmenty zaklęć również odgrywają bardzo istotną rolę przy Miksturach, jeśli chcesz mieć szansę na odblokowanie krytycznego efektu. Fragmenty zaklęć można dodawać po 1000 sztuk naraz lub, jeśli wolisz, w ich miejsce można wykorzystać Diamenty, po 25 sztuk na taki sam procent efektu.

Spell Fragments Role.png

Jeśli Puchar trofeum nie aktywuje Efektu mikstury, przy której warzeniu wykorzystano Fragmenty zaklęć, część tych Fragmentów zostanie zwrócona! Zobaczysz tę informację w oknie wyniku Mikstury i w tej samej chwili dana ilość Fragmentów zaklęć zostanie przywrócona.

Cauldron SFragments Refund.png


Kiedy uznasz, że masz już dodane wszystkie konieczne Składniki i Mikstura jest gotowa do uwarzenia, kliknij przycisk „Uwarz”, aby przejść dalej. Pojawi się okienko proszące o potwierdzenie wyboru i sprawdzające, czy masz wystarczająco wymaganych surowców. Kliknij przycisk „Do dna!” i sprawdź, czy Puchar trofeum aktywował jakiś Efekt mikstury!

Cauldron Confirm1.png

Jeśli wybierzesz jakieś Składniki za Diamenty lub użyjesz Diamentów do zwiększenia szansy na krytyczny efekt, zamiast zwykłego zielonego, pojawi się niebiski przycisk – potwierdź swój wybór i sprawdź wynik wypicia Mikstury!

Cauldron Confirm2.png


Uwaga: Surowce zostaną pobrane tylko po kliknięciu przycisku „Do dna!”. Jeśli klikniesz „Anuluj”, wrócisz do menu Warzenia, gdzie możesz usunąć lub dodać kolejne Składniki, i żadne surowce nie zostaną pobrane.
Uwaga: Jeśli kontynuujesz proces warzenia Mikstury, nie będzie można już wrócić do menu warzenia, dlatego upewnij się, że masz już wybrane wszystkie Składniki potrzebne do uwarzenia Mikstury. Na uwarzenie kolejnej Mikstury będzie trzeba czekać do kolejnego tygodnia.


Wynik warzenia

Po kliknięciu „Do dna!” Czarodziejka poinformuje o wyniku wypicia Mikstury – czy Puchary trofeum aktywowały jakieś Efekty dla produkcji miasta i jeśli tak, to jakie!

Cauldron P1.png

Jeśli masz więcej Pucharów trofeum, musisz wypić więcej danej Mikstury, by mieć szansę na aktywowanie więcej efektów. W prawym dolnym rogu znajduje się informacja o dostępnych Pucharach!

Cauldron P2.png

Czasami dany efekt może się powtórzyć i w takim przypadku trzeba wybrać, czy chce się zatrzymać ten poprzedni, czy nałożyć nowy, który może być lepszy lub gorszy od tamtego – wybór jest w twoich rękach! Tylko jeden efekt tego samego typu może być aktywny w mieście w tym samym czasie!

Cauldron P3.png

Gdy Puchary trofeum już się skończą, zostanie wypita też już cała Mikstura i przejdziesz do kolejnej i ostatniej fazy Kotła – do Nauki!

Cauldron P5.png

W oknie Nauki w Kotle zobaczysz przegląd aktualnie aktywnych Efektów, gdzie znajdziesz informacje o aktywnych Efektach oraz czasie ich trwania! Efekty będą przedstawione w formie listy od lewej do prawej, od najkrótszego do najdłuższego. Jednocześnie może być aktywnych maksymalnie 10 efektów!

Cauldron Potion Effects.png
Uwaga: Aktywne Efekty są wyświetlane we wszystkich fazach Kotła.

Najeżdżając kursorem na Efekt z listy, zobaczysz jego poziom, moc w procentach i czas trwania.

Cauldron Effect Tooltip.png

Najeżdżając na surowiec, który jest pod wpływem Mikstury, możesz łatwo zobaczyć bonusową ilość.

Cauldron Potion Tooltip.png

Czasami Puchary trofeum mogą nie aktywować żadnych efektów, na przykład jeśli użyto za mało Składników. W takim przypadku na kolejny tydzień będzie wiadomo, że należy zainwestować więcej Składników w swoją Miksturę!

Cauldron NoEffect.png


Wskazówka: Im więcej Składników użyjesz do uwarzenia Mikstury, tym bardziej prawdopodobne, że Puchar trofeum aktywuje wybrany efekt. Pamiętaj o używaniu Fragmentów zaklęć, by mieć szansę na aktywację krytycznego efektu.
Uwaga: Niemożliwe jest zbieranie Pucharów trofeum na kolejny tydzień. Jeśli nie uwarzysz żadnej Mikstury, przepadną one wraz z zamknięciem Kotła o godzinie 00:00 w sobotę.


Nauka

Faza Nauki pozwala na ulepszanie swoich ulubionych Efektów! Ta faza dostępna jest między godziną 00:00 w niedzielę a 00:00 w sobotę, gdy tylko uwarzysz Miksturę!

W lewym górnym rogu zobaczysz pozostały czas (jeśli zostało mniej niż 24h do końca danej rundy Kotła, czas będzie wyświetlał się na czerwono). Kliknij przycisk „Ulepsz efekty!”, żeby zacząć.

Cauldron Studying.png

Po naciśnięciu przycisku „Ulepsz efekty!” możesz wykorzystać Wiedźmowe punkty, które nie zostały użyte w fazie Warzenia.

Cauldron Study Explain.png
 1. Liczba aktualnie posiadanych Dyplomów badań. Każdy Dyplom reprezentuje 1 ukończony Rozdział (Aby otrzymać Dyplom badań, trzeba odblokować wszystkie technologie danego Rozdziału).
 2. Pokazuje liczbę wciąż dostępnych Wiedźmowych punktów.
 3. Pokazuje Efekty, które można wzmocnić. Przesuń w dół, żeby zobaczyć więcej dostępnych Efektów.
 4. Przegląd ulepszenia wybranego Efektu.
 5. Postęp do następnego poziomu Efektu.
 6. Przycisk ulepszenia wybranego Efektu. Naciśnięcie zużyje wskazaną ilość Wiedźmowych punktów.
 7. Przycisk wyboru surowców do wymiany na Wiedźmowe punkty. Kliknij, by wybrać, którego surowca chcesz użyć.
 8. Przycisk wymiany wybranego surowca na Wiedźmowe punkty (wyświetlona ilość punktów zostanie dodana do zapasów).


Wszystkie Efekty mają 100 poziomów ulepszeń! Kiedy ulepszasz Efekt, jego korzyści zostaną użyte w następnym tygodniu, jeśli twoim Pucharom trofeum uda się go aktywować! Jeśli nie, nie przejmuj się – postęp ulepszeń nie przepada. Poziom danego Efektu w kolejnym tygodniu będzie taki sam, do jakiego został już ulepszony!

Cauldron Study Evo.png
Pamiętaj: Przy ulepszaniu Efektu, koszt i ilość Wiedźmowych punktów potrzebne do zwiększenia poziomu będą stopniowo rosnąć z każdym poziomem.


Surowce za wiedźmowe punkty

Jeśli bardzo chcesz ulepszyć konkretny Efekt, ale nie masz już Wiedźmowych punktów do wykorzystania, możesz zamienić surowce z gry w Wiedźmowe punkty!

Cauldron Study R f WP.png

Możesz wybrać od zwykłych Towarów po bardziej cenne zasoby, takie jak Boskie ziarna, na zamianę w Wiedźmowe punkty! Pamiętaj, że uzyskując Punkty w ten sposób, ich koszt przy użyciu danego surowca będzie rósł, ale będzie rosła też ilość Punktów uzyskanych z pomocą danego surowca!

Wskazówka: Pamiętaj, że nie da się zatrzymać niewykorzystanych Wiedźmowych punktów na kolejny tydzień. Znikną one w momencie, w którym Czarodziejka wyjdzie po Składniki na następną rundę Kotła, więc postaraj się nie pozostawić ani jednego luźnego Punktu!


Efekty mikstur

Kocioł wprowadza wspaniałe Efekty, które zostaną nałożone na produkcje twojego miasta, jeśli użyjesz odpowiednio dużo Składników do uwarzenia Mikstury!

Cauldron Effects.png

Czas trwania, siła i poziom Efektu mikstury zależy od jego poziomu ulepszenia. Pamiętaj, by zużyć wszystkie niewykorzystane Wiedźmowe punkty z danego tygodnia, by ulepszyć swoje ulubione Efekty na kolejny tydzień! Wszystkie Efekty mają 100 poziomów ulepszeń.

Pamiętaj: Wszystkie aktywne Efekty wpływają na wszystkie produkcje w mieście oprócz produkcji Zestawów budynków.

Przegląd efektów mikstur

Efekty mikstur
Dyplom badań
Pozycja
Ikona Nazwa Opis Efektu
1 Effect Coins.png Magiczny wzrost podatków Zwiększa wszystkie produkcje Monet
2 Effect Supplies.png Zaklęcie nadwyżki zasobów Zwiększa wszystkie produkcje Zasobów
3 Effect B Strenght.png Chaos generała Zwiększa siłę wszystkich jednostek z Koszar
4 Effect G1.png Podstawowa prośba kupca Zwiększa wszystkie produkcje zwykłych Towarów podstawowych
5 Effect G2.png Wyrafinowana prośba kupca Zwiększa wszystkie produkcje zwykłych Towarów wyrafinowanych
6 Effect G3.png Drogocenna prośba kupca Zwiększa wszystkie produkcje zwykłych Towarów drogocennych
7 Effect TG Strenght.png Chaos potworów Zwiększa siłę wszystkich jednostek z Terenów treningowych
8 Effect Chapters.png Dar Wysokich Ludzi Zwiększa wszystkie produkcje surowców Osady Rasy gościnnej
9 Effect Orcs.png Powstanie hordy Zwiększa wszystkie produkcje Orków
10 Effect Mana.png Łaska Enara Zwiększa wszystkie produkcje Many
11 Effect MC Strenght.png Chaos najemników Zwiększa siłę wszystkich jednostek z Obozu najemników
12 Effect Seeds.png Księżyc żniwiarzy Zwiększa wszystkie produkcje Boskich ziaren
13 Effect Sg1.png Podstawowa modlitwa kupca Zwiększa wszystkie produkcje żywych Towarów podstawowych
14 Effect Sg2.png Wyrafinowana modlitwa kupca Zwiększa wszystkie produkcje żywych Towarów wyrafinowanych
15 Effect Sg3.png Drogocenna modlitwa kupca Zwiększa wszystkie produkcje żywych Towarów drogocennych
16 Effect TG Health.png Premia do morale potworów Zwiększa zdrowie wszystkich jednostek z Terenów treningowych
17 Effect MC Health.png Premia do morale najemników Zwiększa zdrowie wszystkich jednostek z Obozu najemników
18 Effect Unurim.png Odrodzenie Unuru Zwiększa wszystkie produkcje Unurytu
19 Effect Ag1.png Podstawowe błogosławieństwo kupca Zwiększa wszystkie produkcje wzniosłych Towarów podstawowych
20 Effect Ag2.png Wyrafinowane błogosławieństwo kupca Zwiększa wszystkie produkcje wzniosłych Towarów wyrafinowanych
Efekty z tej listy dostępne są po zbadaniu wszystkich technologii danego Rozdziału i otrzymaniu za niego Dyplomu badań.
Pamietaj: Dyplom badań otrzymasz tylko wtedy, gdy zbadasz wszystkie technologie w danym Rozdziale.

Turnieje i puchary trofeum

Każdego tygodnia dostajesz jeden darmowy Puchar trofeum do Kotła, ale możesz zdobyć ich więcej poprzez udział w Turniejach. Puchary trofeum to to, co aktywuje Efekty mikstur, więc im więcej, tym lepiej!

Jednakże, aby wygrać Puchary, trzeba być wystarczająco aktywnym w Turniejach!

Cauldron Tournament NoTG.png

Osiągnij konkretny wynik w Turnieju, a dostaniesz nawet do 4 dodatkowych Pucharów na Turniej. Nowy Puchar trofeum otrzymywany jest za każdym razem, gdy osiągniesz pewien próg w Punktach turnieju: 200, 600, 1200 i 2000 Punktów.

Cauldron Tournament 1TG.png

Postęp w otrzymywaniu Pucharu trofeum jest indywidualny i nie ma nic wspólnego z postępem Bractwa. Każdy towarzysz otrzyma ilość Pucharów adekwatną do uzyskanego indywidualnego wyniku!

Cauldron Tournament AllTG.png


Pamiętaj: Na koniec Turnieju zdobyte Puchary trofeum zostaną dodane do inwentarza Kotła. Możesz je zobaczyć po otwarciu Kotła w niedzielę.