Kanały

Z Elvenar Wiki PL'
Przejdź do nawigacji
Mainhall overview.png Worker-hut.png Basic.png Drogi Military.png Goods.png Culture.png AncientWonder.png Guestrace.png Expansion.png
Wróć do: Budynków


Budynki Żywiołaków
Portalsite gr7.png

Portal Żywiołów

Street gr7.png

Kanały

Gr7 production 1.png

Manifestacja Powietrza

Gr7 production 2.png

Manifestacja Ognia

Gr7 production 3.png

Manifestacja Ziemi

Gr7 production 4.png

Manifestacja Wody

Kanały Żywiołaków

Przeznaczenie

Kanały to budynki auto-produkcyjne, które umożliwiają połączenie budynków Rasy gościnnej z Portalem Żywiołów.


Kanały Żywiołaków automatycznie produkują Minerały Minerały. Tak jak przy innych budynkach z automatyczną produkcją, masz możliwość wcześniejszego zbioru Minerałów z Kanałów. Potrzebne są one do budowania oraz rozbudowywania budynków Żywiołaków, takich jak Portal Żywiołów i cztery różne Manifestacje

Istnieją dwa rodzaje Kanałów Żywiołaków, które różnią się od siebie kierunkami - Kanał Północ-Południe i Kanał Wschód-Zachód. Do Ciebie należy decyzja, które wybudujesz, gdyż nie da się ich obracać.

Wymagania

Aby zdobyć Kanały Żywiołaków, należy najpierw odblokować ich technologię w drzewku Badań i wybudować je przy użyciu wymaganych surowców, korzystając z menu budynków. Przynajmniej jeden z Kanałów musi być bezpośrednio połączony z Portalem Żywiołów], pozostałe mogą być po prostu połączone ze sobą. Kanały można sprzedać i wybudować ponownie.

Zwiększenie Produkcji

Rozbudowując Portal otrzymasz zwiększenie produkcji, które wpłynie również na produkcję Kanałów.

CanalProd.png


Przegląd Kanałów Żywiołaków
Informacje
Budynek Wymagania Koszty Korzyści
Rozmiar Czas budowy Monety Zasoby Żywe towary Kultura Minerały
Kanał Wschód-Zachód 2x6 10h 4.700.000 330.000 Kamień Księżycowy 2.000
Platyna 2.000
Elfi Kauczuk 2.000
1160 600 (60/h)
Kanał Północ-Południe 6x2 10h 4.700.000 330.000 Kamień Księżycowy 2.000
Platyna 2.000
Elfi Kauczuk 2.000
1160 600 (60/h)

Wróć do Żywiołaków.