Aplikacja Elvenar

Z Elvenar Wiki PL'
Przejdź do nawigacji
Elvenar mobile.png

Aplikacja Elvenar pozwala na wygodną grę w Elvenar na Twoim urządzeniu mobilnym i daje Ci dostęp do głównych funkcji gry. Ta strona pomoże Ci w korzystaniu z aplikacji poprzez opis interfejsu gry oraz wskazaniu różnic między funkcjonalnością aplikacji, a wersją przeglądarkową.

 • Pamiętaj, że aplikacja jest dostępna na urządzenia iOS i Android.

Dostępność

iOS
Appstore badge en.png
Android
Playstore badge en.png

Wymagania

Minimalne wymagania

dla urządzeń iOS:

 • iPod touch, iPhone, iPad.
 • iOS 8 lub wyżej
 • Połączenie internetowe na Twoim urządzeniu

Aplikacja mobilna nie jest dostępna na starszych modelach: iPhone 4S, iPad2, iPad mini, iPod touch 5 i ich poprzednich wersjach.
dla urządzeń z Androidem:

 • Android 4.4 lub nowszy
 • Połączenie internetowe na Twoim urządzeniu

Aplikacja nie zostanie pobrana, jeśli urządzenie posiada starszą wersję Androida.

Funkcje i aktualne ograniczenia

Aktualna wersja aplikacji posiada wszystkie funkcje gry istniejące w wersji przeglądarkowej. Jedynymi wyjątkami są:

 • Turnieje (Bitwa: tylko automatyczna)
 • Pomoc w Antycznych Cudach innych Graczy (tylko Bractwo i odkryci na mapie sąsiedzi)

Rejestracja i Logowanie

Jeżeli jesteś nowym Graczem, możesz rozpocząć grę bez rejestracji konta. Ta opcja automatycznie wygeneruje dla Ciebie konto gościa, jednak aby zapisać swój postęp gry, w późniejszym etapie musisz zarejestrować swoje konto. Rejestracja konta będzie specjalną częścią samouczka. Jednym z zadań, które otrzymasz, będzie wybranie nazwy Gracza oraz zarejestrowanie konta. Nowe konto można także zarejestrować przy użyciu konta na facebooku.

App direct play.png


W przypadku wcześniejszego korzystania z wersji przeglądarkowej gry, możesz zalogować się na swoje istniejące konto przy pomocy dotychczasowego loginu oraz hasła.

App login.png


Bardzo ważne jest, aby przy logowaniu wybrać właściwy serwer. W tym celu dotknij ikony w prawym górnym rogu ekranu, co otworzy listę wszystkich serwerów Elvenaru, tak jak na ilustracji poniżej:

App select server.png


Następnie wpisz swój login oraz hasło i naciśnij zaloguj się. Po zalogowaniu wybierz świat, na którym chcesz grać.

App select world.png


Interfejs mobilny

Interfejs mobilny Elvenar jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze. Chociaż wersje na komputery stacjonarne i wersja mobilna są do siebie bardzo podobne, istnieje między nimi kilka istotnych różnic.

Ekran główny


Main screen.pngTak wygląda ekran główny, pokazujący Twoje miasto i budynki. Na górze ekranu znajduje się dostęp do najważniejszych funkcji.

Top screen.png


Numer Nazwa Opis
1 Robotnicy Robotnicy odpowiedzialni są za budowę i rozbudowę Twoich budowli. Kliknięcie w zielony plus umożliwia odblokowanie większej ilości Robotników.
2 Populacja Pokazuje aktualnie dostępną ilość Populacji
3 Kultura Pokazuje aktualnie dostępną ilość Kultury.
4 Premia Kultury Pokazuje aktualny poziom premii kultury i wynikające z niej korzyści.
5 Punkty Wiedzy Punkty Wiedzy (PW) są szczególnym rodzajem waluty w grze. Są gromadzone w tym pasku. Można zdobyć je na kilka sposobów i mają wiele zastosowań.
6 Towary Lista dostępnych Towarów.
7 Monety Aktualna ilość dostępnych Monet.
8 Zasoby Aktualna ilość dostępnych Zasobów.
9 Diamenty Aktualna ilość waluty Premium. Skorzystaj z zielonego plusa, aby dokupić więcej Diamentów.Po lewej stronie ekranu głównego znajdują się kolejno:

Left screen.png


Numer Nazwa Opis
1 Portret profilowy Pokazuje wybrany portret Gracza. Otwiera okno Portretów.
2 Bractwo Dotknij, aby zobaczyć członków swojego Bractwa.
3 Nazwa gracza To jest Twoja nazwa gracza.
4 Ranking Pokazuje Twoją pozycję w rankingu. Dotknij, aby uzyskać dostęp do wszystkich rankingów.
5 Zadania Dotknij, aby zobaczyć swoje aktywne Zadania.
6 Powiadomienia Dotknij, aby zobaczyć powiadomienia o otrzymanej pomocy sąsiedzkiej oraz zaakceptowaniu Twoich ofert handlowych.Po prawej stronie ekranu głównego znajdziesz dostęp do czatu za pomocą ikony:

Right screen.png


Na dole ekranu głównego znajdują się:

Bottom screen.png


Numer Nazwa Opis
1 Mapa świata Dotknij, aby przenieść się na Mapę Świata, gdzie możesz zbierać Relikty i odwiedzać sąsiadów.
2 Menu Badań Dotknij, aby przejść do Menu Badań i odkrywać nowe technologie.
3 Kupiec, Antyczne Cuda, Inwentarz i Iglica Wieczności Dotknij, aby odsłonić przyciski Kupca, Antycznych Cudów, Inwentarza i Iglicy Wieczności (obrazek poniżej).
4 Przenoszenie Wybranie tego przycisku, a następnie wskazanie budynku, spowoduje, że budynek zostanie dołączony do kursora. Równocześnie zostanie wyświetlona siatka, na której widoczny będzie obszar zajmowany przez budynek. Zielony obszar oznacza, że dana pozycja jest dostępna, a czerwony, że nie jest.
5 Menu budowy Wybranie tej ikony otwiera menu budowy. Budynki podzielone są na kategorie, które można wybierać przy pomocy zakładek.
6 Ustawienia zaawansowane Dotknij, aby dostosować ustawienia gry lub wylogować się.


App Buttons Expanded.png


Uwaga: Iglica Wieczności jest dostępna po osiągnięciu Rozdziału 3 w drzewku Badań.

Profil

Stuknij w ikonę profilu na ekranie głównym, by otworzyć swoje okno profilowe.

App Profile.png

Tu możesz zmienić swój portret i nazwę miasta.

Ustawienia konta

Dotknięcie ikony ustawień App settings icon.png otwiera okno ustawień konta.

App Account Settings.png
 • Zmień E-mail: Wysyła prośbę o zmianę adresu e-mail.
 • Opcje użycia danych: Otwiera nowe okno, dające dostęp do zobaczenia Polityki Prywatności, ustawienia Opcji kontaktu i Opcji reklamowych, a także do usunięcia swojego konta w Elvenarze.
 • Wyloguj: Wyjdź z gry.
App Gameplay Settings.png

Zakładka Rozgrywka pozwala na wyłączanie i włączanie dźwięków, muzyki i efektów graficznych w grze oraz zdecydowania, czy pokazywać ekran potwierdzenia przed wykorzystaniem Diamentów (waluty Premium).


App Social Settings.png

Zakładka Pomocy daje dostęp do mediów społecznościowych: facebook, Instagram, Youtube i forum Elvenaru, a także do Obsługi gry oraz Elvenar wiki.


Produkcje

Produkcje w manufakturach, warsztatach i innych budynkach produkcyjnych, takich jak zbrojownia (wylęgarnia), można szybko nastawić za pomocą przycisków przewijania po obu stronach okna produkcji. Pozwalają one przechodzić między kolejnymi niepracującymi budynkami danego typu. W przypadku warsztatów, można zamiast tego zaznaczyć opcję "Rozpocznij wszystkie" u góry okna i wybrać żądaną produkcję.

App Productions.png


Odwiedzanie sąsiadów

Korzystając z Mapy Świata, możesz wybrać sąsiada, dotykając jego nazwy gracza.

NH 1.png


Neighbor icons app.png

Wyświetli to pięć ikonek, które dają dostęp do następujących części miasta Gracza (od lewej do prawej):

 1. Przegląd Bractwa i jego członków
 2. Okno prywatnej wiadomości
 3. Odwiedzenie miasta
 4. Pomoc Antycznych Cudów (Punkty wiedzy)
 5. Sąsiedzka pomoc

Aby zainwestować Punkty wiedzy w Antyczny Cud innego Gracza, otwórz okno jego Antycznych Cudów. Pokazuje ono wszystkie wybudowane Antyczne Cuda danego Gracza, w tym budynek oznaczony jako Priorytet Favorite icon.png, pierwszy z lewej. Jeśli budynek jest w fazie Run, w trakcie rozbudowy bądź jego Badanie zostało ukończone, wyświetlany jest odpowiedni stan budynku. Wybierz Antyczny Cud, w który chcesz zainwestować Punkty wiedzy, i wybierz ich ilość tak, jak zwykle.

App AW Help.png

Odwiedzając sąsiadów celem Pomocy sąsiedzkiej, otwierasz okno pozwalające na wybór rodzaju pomocy, jakiej chcesz udzielić: możesz zmotywować Ratusz, Kwaterę Robotniczą (o ile jest dostępna) lub budynek kulturowy (najwyżej punktowany z obecnie dostępnych). Widoczna jest też nazwa miasta, więc jeśli jest w niej zawarta preferencja odnośnie otrzymywanej pomocy, możesz na tym oprzeć decyzję dotyczącą tego wyboru. Możesz również zobaczyć, jak to miasto wygląda, poprzez dotknięcie ikony oznaczonej Asterisk.png.

NH 2.png


Kupiec

Kupiec jest dostępny zarówno z dolnego paska menu, jak i po kliknięciu w budynek. Pozwala przeglądać i przyjmować oferty handlowe innych graczy, wystawiać własne, a także korzystać z Hurtownika. Póki co, nie ma w nim jeszcze filtru ofert Bractwa, jest jednak możliwość wyszukania ofert bez prowizji (niedostępna w wersji przeglądarkowej gry).App Trader1.png


Sprzedawanie budynków

Po kliknięciu ikony "Przenieś" i wyborze budynku, możesz skorzystać z ikony "Sprzedaj" App Sell icon.png w dolnej części ekranu, otwierającej nowe okno dialogowe, i sprzedać budynek.

App Sell Building1.png

Wydarzenia

Misje wydarzeń są dostępne w zakładce z zadaniami po lewej stronie ekranu.

App quest tab.png


App event quest.png


Czas wydarzenia można sprawdzić w górnej części ekranu, na banerze wydarzenia.

Event timer.png


Zaklęcia

Zaklęcia można produkować po otwarciu Akademii Magii i wybraniu okna produkcyjnego.

App MagicAcademy.png

Zaklęcia można również rzucać po kliknięciu w dowolny przycisk informacyjny App info icon.png i wybraniu Zaklęcia.

Oczywiście, dostęp do zaklęć można też uzyskać z poziomu Inwentarza, zakładka Zaklęcia.

Funkcje Tworzenia i Odczarowywania są takie same, jak w wersji przeglądarkowej. Zobacz Tworzenie.

Turnieje

Turnieje są dostępne z poziomu Mapy świata. Możesz znaleźć dostępne prowincje turniejowe przeglądając mapę.

App Tournament1.png

Znana nam z przeglądarki ikona Turnieju otwiera okno przeglądu ze szczegółowymi informacjami, wynikami i postępem.

App Tournament2.png


Antyczne Cuda

Są dwa sposoby na przejście do Antycznych Cudów. Wybierz Antyczny Cud w swoim mieście, a następnie wybierz między produkcją, badaniem a rozbudową:

App AW open.png


Wybierz badanie, aby zainwestować Punkty Wiedzy i Antyczną wiedzę:

App AW research.png


Możesz też przejść do Antycznych Cudów z dolnego menu:

Inventory button.png


Wybranie przycisku Antycznych Cudów otworzy okno przeglądu Twoich Antycznych Cudów, pozwoli na postawienie nowych w Twoim mieście oraz dodanie Punktów Wiedzy i Odłamków Run.

App AW1.png


Wybierz Antyczny Cud, aby otworzyć jego główne okno. Wybierając przycisk informacyjny App info icon.png otworzysz szybki przegląd wymagań rozbudowy dla danego Cudu.

App AW2.png


Ten Antyczny Cud wymaga Odłamków Run. Dotknij, aby otworzyć okno, w którym możesz włożyć Odłamki Run oraz zobaczyć Uszkodzone Odłamki i przekuwać je w Runy.

App AW shards.png